Al contingut principal

Seguretat

  • Centre de control de càmeres de la Policia Local
  • Alerta pel risc de baixes temperatures
  • Cossos dispositiu seguretat Aplec Sant Medir
  • Pas de vianants
  • Zona de càrrega i descàrrega
  • Agents forestals

La Policia Local és el cos encarregat de desenvolupar la majoria de competències municipals en matèria de seguretat ciutadana, tasca en què per a determinades situacions (de risc col·lectiu, catàstrofes) compta amb el suport de Protecció Civil.

Càmeres al carrer

Des del Centre de Control de la Policia Local, es gestionen i visualitzen les càmeres instal·lades en diferents punts de la  via pública de la població. Aquestes càmeres tenen dues grans funcions:

  • Protecció de la seguretat ciutadana per tal de contribuir a assegurar la utilització pacífica de la via i l’espai públic i prevenir la comissió d’actes incívics i il·lícits penals
  • Vigilància de l’estat del trànsit en punts concrets de la xarxa viària de la ciutat per tal de conèixer, en qualsevol moment, l’estat de la mobilitat en determinades vies on el trànsit acostuma a ser més conflictiu per la seva intensitat.

La instal·lació i funcionament d’aquestes càmeres s’ha realitzat en aplicació del la Llei Orgànica 4/1997 que regula la utilització  de videocàmeres per les Forces i Cossos de Seguretat en els espais públics.

Relacionats

On

Top